Profil Sekolah

 "BERILMU, BERAMAL, BERWAWASAN"1. ADALAH MERUPAKAN SESUATU YANG PERLU

BAGI SETIAP INSAN SEJAGAT YANG

MENDAHAGAKAN KEMAJUAN UNTUK MASA

HADAPAN DIRI, MASYARAKAT DAN

NEGARANYA.2. MERUPAKAN PERILAKU UNTUK KEHIDUPAN

SEHARIAN KHUSUS BAGI MEMBENTUK

GENERASI BERAKHLAK MULIA DAN

BERSOPAN SANTUN.3. BERMAKNA SETIAP KEHIDUPAN INSAN

SEJAGAT MESTILAH MEMPUNYAI MISI

DAN VISI UNTUK MASA HADAPAN YANG

BERTEKNOLOGI TINGGI, MAJU DAN

CEMERLANG.SEKOLAH KEBANGSAAN WIRA JAYA
(YBA1349)
KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN WIRA JAYA
DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN
BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN
USAHA KAMI UNTUK :


Sedia berkhidmat bagi memastikan semua pelajar mendapat layanan yang saksama dalam semua aspek keperluan.


Kreatif dalam penggubahan prasarana yang menjadikan keceriaan sebagai aspek utama yang menjadi nadi kepada peningkatan kualiti diri warga sekolah yang dapat menangani cabaran kerja dengan hati yang penuh kerelaan dan harmoni.


Waspada terhadap tatakelakuan dan sahsiah penjawat awam berdasarkan nilai dan etika perkhidmatan awam serta meningkatkan kemahiran dan pengetahuan bagi memastikan perkhidmatan yang diberi adalah berkualiti cemerlang serta bersedia menerima pandangan,teguran dan syor-syor yang membina yang memberi impak kepada kecemerlangan organisasi.


Integriti dan komited dalam menjalankan tugas serta sentiasa menjaga identiti yang boleh memperkasakan Sekolah yang boleh menjadi kan sekolah yang disukai dan menjadi tumpuan kepada orang ramai.


Rajin dan Usaha menjadi amalan utama tanpa mengira masa dan tenaga demi mencapai cita-cita dan hasrat semua warga sekolah, ibubapa serta Kerajaan Malaysia yang inginkan sesuatu perubahan anjakan paradigma pendidikan.


Akur kepada arahan-arahan pentadbiran dan perundangan yang boleh melicinkan lagi perjalanan pengurusan organisasi.


Jujur, Cekap dan Amanah serta peka terhadap kehendak-kehendak pelanggan dengan sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan yang mesra pada bila –bila masa tanpa mengira kaum, bangsa dan agama serta mengamalkan "Satu Malaysia".


Aktif dalam apa jua bidang yang diceburiYakin terhadap apa jua keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang diperolehi dan eviden yang ada.
Azam yang tinggi untuk meningkatkan kecemerlangan organisasi


SKWJ sebagai institusi untuk mendidik murid-murid peringkat sekolah rendah sebagai persediaan ke sekolah menengah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bidang-bidang yang dicakupi adalah seperti berikut :
  1. Pengajaran
  2. Pembelajaran
  3. Bimbingan dan Pembentukkan Sahsiah
  4. Gerakkerja Luar
  5. Pentadbiran
  6. Perhubungan dengan komuniti dan agensi luar
Dasar Kualiti
SKWJ komited untuk menyedia dan melaksanakan Pengajaran & Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan meningkatkan keberkesananya secara berterusan.
Bagi memastikan tujuan ini tercapai, dasar kualiti beserta dengan objektifnya disemak semula dari semasa ke semasa untuk menambahbaikkan yang berterusan dan menyeluruh bersesuaian dengan keperluan organisasi untuk memenuhi dan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Dasar kualiti ini di sebar luas kepada seluruh anggota SKWJ melalui media cetak, taklimat pengurusan dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati.
Objektif Kualiti
  • Meningkatkan prestasi akademik sebanyak 5 peratus berdasarkan kepada pencapaian tahun semasa ATAU mencapai minima 70 peratus lulus keseluruhan.
  • Memastikan 100 peratus aduan pelanggan yang diterima diambil tindakan supaya pengurusan sekolah berjalan dengan lancar.
  • Melaksanakan pengurusan kewangan yang efisyen tanpa teguran audit.


 

No comments:

Post a Comment